ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY  C+E 

Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla nad 750 kg.

 •   jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)
 •  platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E , pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při    rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 • věk 21 let (výjimka 18 let, pokud žadatel přinese potvrzení, že bude pracovat u policie, záchranného sboru, jako mechanik, nebo že bude dělat profesní průkaz)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny C

ROZSAH TEORIE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 •   1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 •   1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •   2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 •   1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 •   1 hodina: opakování a přezkoušen

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU

 •   8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 •   2 hodiny: výcvik praktické údržby
 •   2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 Cena výcviku:  12 000,- Kč