ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY T

Traktory a pracovní stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo. Pokud se jedná o motorové vozidlo nebo jízdní soupravu, kde největší povolená hmotnost* motorového vozidla nebo jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, postačuje k jejich řízení řidičské oprávnění skupiny B.

Od 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81 a 83 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.

ROZSAH TEORIE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

  •  5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
  •  2 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  •  3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 
  •  1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
  •  1hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

  •  10hodin: výcviku v řízení vozidla
  •  2 hodiny: výcviku praktické údržby
  •  4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy  

Cena výcviku rozšíření ze skupiny B na skupinu T: 11 000,- Kč
Cena výcviku skupiny T: 15 000,- Kč