Skupiny řidičského oprávnění

ŘIDIČSKÉ  OPRÁVNĚNÍ  SKUPINY  B

Motorová vozidla s největší povolenou hmotností* do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, také moped a malý motocykl o maximální konstrukční rychlosti 45 km.h-1. K motorovému vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti* do 750 kg.

Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 3500 kg.

Jízdní soupravy složené z motorových vozidel uvedených výše a přípojného vozidla, pokud největší povolená hmotnost* soupravy nepřevyšuje 3500 kg a největší povolená hmotnost* přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.

 • věk 18 let

 Podskupina B1

Motorová tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximimální konstrukční rychlostí nad 45 km.h-1 nebo poháněná spalovacím motorem o objemu válců nad 50 cm3 nebo jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost** těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti** vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.

 • Od 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 •    zdravotní způsobilost

ROZSAH TEORIE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 •    5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
 •    2 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •    3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 •    1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 •    1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 • ·  28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 •    2 hodiny: výcvik praktické údržby
 •    4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 Cena výcviku: 15 000,- Kč


ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B+E

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla, pokud nejvyšší povolená hmotnost* soupravy nepřevyšuje 3500 kg a nejvyšší povolená hmotnost* přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81, 83 a 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.

**Pohotovostní hmotnost vozidla; rozumí se hmotnost kompletně vybaveného vozidla resp. s předepsanou výbavou a s plnou zásobou provozních hmot.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 •    od 18 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B
 •    zdravotní způsobilost
 •    odborná způsobilost
 •    žadatel je držitelem skupiny B

ROZSAH TEORIE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 • ·   1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 •     1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •     2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 •     1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 •     1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU

 •    8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 •    2 hodiny: výcvik praktické údržby
 •    2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy 

Cena výcviku:  8 000,- Kč


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "B96"

Řidičské oprávnění skupiny B96 opravňuje k řízení těchto vozidel:  jízdní soupravy  složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující  750 kg, pokud největší  povolená  hmotnost  této jízdní  soupravy  převyšuje 3 500 kg, ale  nepřevyšuje  4 250 kg.

 Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 •   věk 18 let
 •   zdravotní způsobilost
 •   odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 •   občané ČR - trvalé bydliště
 • cizinci - obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium, pracovní smlouva apod. s dobou trvání minimálně 185 dnů
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů - tedy nepozbýt řidičské oprávnění,

Rozsah výcviku:

 • Teorie - není povinná
 • Praxe - Žadatel se může podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

Cena výcviku: 5 000,- Kč


ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY  C

Opravňuje k řízení motorových vozidel s max.přípustná hmotností převyšující 3.500 kg.

 •       motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob
 •       smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 •     věk 21 let (výjimka 18 let, pokud žadatel přinese potvrzení, že bude pracovat u policie, záchranného sboru, jako mechanik,         nebo že bude dělat profesní průkaz)
 •     zdravotní způsobilost
 •     odborná způsobilost
 •     žadatel je držitelem skupiny B

 Rozsah teorie řidičského výcviku:

 •    3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 •    3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •    3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 •    1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 •    1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU

 • 18 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 Cena výcviku: 20 000,- Kč


ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY  C+E 

Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla nad 750 kg.

 •   jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje             750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)
 •  platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E , pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při    rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 • věk 21 let (výjimka 18 let, pokud žadatel přinese potvrzení, že bude pracovat u policie, záchranného sboru, jako mechanik, nebo že bude dělat profesní průkaz)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny C

ROZSAH TEORIE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 •   1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 •   1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •   2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 •   1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 •   1 hodina: opakování a přezkoušen

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU

 •   8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 •   2 hodiny: výcvik praktické údržby
 •   2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 Cena výcviku:  11 000,- Kč


ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY T

Traktory a pracovní stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo. Pokud se jedná o motorové vozidlo nebo jízdní soupravu, kde největší povolená hmotnost* motorového vozidla nebo jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, postačuje k jejich řízení řidičské oprávnění skupiny B.

Od 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81 a 83 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.

ROZSAH TEORIE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 •  5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 •  2 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •  3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 
 •  1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 •  1hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 •  10hodin: výcviku v řízení vozidla
 •  2 hodiny: výcviku praktické údržby
 •  4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy  

Cena výcviku rozšíření ze skupiny B na skupinu T: 11 000,- Kč
Cena výcviku skupiny T: 15 000,- Kč


Kurz pro získání řidičského oprávnění po zadržení Řidičského průkazu na dobu 1 roku a delší (alkohol, vybodování)

PODMÍNKY

Držitel řidičského oprávnění skupiny, o kterou žádá zpět:

 •  Prokázání uplynutí trestu
 •  Předložení žádosti
 •  Předložení lékařského posudku
 •  Výpis evidenční karty řidiče
 •  Dopravně psychologické vyšetření

ROZSAH ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

Všechny skupiny řidičského oprávnění.

Cena výcviku:
 • PJ B 5 000,- Kč (vč. 21% DPH)
 • PJ B+E 5 000,- Kč (vč. 21% DPH)
 • PJ C 6 000,- Kč (vč. 21% DPH)
 • PJ C+E 7 000,- Kč (vč. 21% DPH)
 • PJ T 5 000,- Kč (vč. 21% DPH)

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy jsou určeny pro držitele řidičského oprávnění, kteří si nejsou jisti, zdali sami zvládnou bezpečně vyhodnotit konkrétní dopravní situaci a chtějí tak získat potřebnou sebedůvěru.

Ať již vlastníte řidičský průkaz pár dní nebo jste naopak delší dobu neřídili, využijte náš tým zkušených instruktorů, kteří Vám rádi pomohou zvládnout vše od základu.

Kondiční jízdy Vám pomohou

 • zopakovat si pravidla silničního provozu

 • naučit se dobře vyhodnotit konkrétní dopravní situaci

 • získat více sebedůvěry

 Můžete si stanovit

 • trasu kondiční jízdy

 • typ výcvikového vozidla

 • počet hodin výcviku