Základní informace

Autoškola SŠTŘ Nový Bydžov je momentálně největší v našem regionu. Cílem naší autoškoly je poskytnout kvalitní praktický a teoretický výcvik, což by mělo přispět k větší bezpečnosti silničního provozu. Jsme členem české asociace autoškol.

 VÝBĚR AUTOŠKOLY

 Cílem každého, kdo hledá autoškolu je naučit se dobře jezdit a bez problémů zvládnout závěrečné zkoušky. Nabídka na trhu je široká a většina zájemců se rozhoduje zejména podle referencí svých  známých. Dalším důležitým kritériem je vybavení autoškoly.

 U nás vám nabízíme:
 • nové třídy (internet na učebnách , PC s LCD monitory, výuka pomocí velkoplošné dataprojekce)

 • kvalitní výukový materiál

 • trenažér

 • autocvičiště

 • moderní vozový park

Používáme software Moje Autoškola, který komplexně umožňuje  moderní provoz autoškoly a pokrývá veškerou agendu. Disponujeme kvalitním personálním vybavením. Kvalitní a zkušení instruktoři jsou zárukou profesionálního přístupu. Již několik let připravujeme studenty na řidičské zkoušky. Naše autoškola Vás naučí, jak dobře řídit a udržovat vozidlo, zásady bezpečné jízdy a kurz první pomoci. Získáte informace a vědomosti nutné ke zvládnutí závěrečné zkoušky. Cílem naší autoškoly je poskytnout studentům i ostatním uchazečům  kvalitní vzdělání a o našem úspěchu svědčí stále větší počet studentů, kteří závěrečnou zkoušku zvládli úspěšně.

 TEORETICKÁ VÝUKA (Individuální výuka)

V rámci teoretické výuky se žák autoškoly částečně připravuje samostudiem (materiály k výuce je možné zakoupit za výhodnou cenu  v naší autoškole), a dále pak dochází na konzultace, termíny jsou individuální podle potřeb studenta. Konzultace probíhají v prostorech autoškoly. 

 • teorie jízdy

 • konstrukce a údržba vozidla

 • zdravotnická příprava

 U nás v autoškole Vás naučíme vše, co budete potřebovat pro bezpečnou jízdu na silnici. Výuka zahrnuje také nauku o konstrukci a údržbě vozidla, která je součástí samotných závěrečných zkoušek( pouze pro skupiny C,C+E.)

 PRAKTICKÝ VÝCVIK

Praktický výcvik v řízení vozidla je nejdelší součástí výuky a výcviku v autoškole. Osnovu praktic. výcviku ukládá zákon č.247/2000 Sb.

 Náplň praktického výcviku v autoškole:

 • řízení vozidla

 • údržba vozidla v praxi

 • praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výcvik je zaměřen na správné používání vozidla a jeho údržbu, procvičování základních řidičských dovedností (jízda křižovatkou, objíždění, vyhýbání, parkování, otáčení a couvání atd.). Výuka bude probíhat zpočátku na trenažéru,cvičišti, dále si osvojíte řízení v mírném i silném provozu a také jízdu v centru města Hradce Králové.

 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V AUTOŠKOLE

 Závěrečné zkoušky všech klientů autoškoly SŠTŘ probíhají na městském úřadě v Novém Bydžově- odbor dopravy. Skládá se ze dvou částí, které jsou popsané níže:

1) Teoretická zkouška z předpisů (test)

Jedná se o teoretickou zkoušku, která prověří, co jste se v autoškole naučili. Probíhá na výukovém softwaru a skládá z 25 otázek, z nichž každá otázka má přiřazenu konkrétní bodovou hodnotu. Maximálně lze dosáhnout 50 bodů. Aby jste úspěšně absolvovali teoretickou zkoušku z autoškoly a získali ŘP je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů.

 2) Zkouška z praktické jízdy

Žadatel musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a řešení dopravních situací. Celá praktická zkouška trvá 30 až 45 minut, záleží na skupině ŘO. Při této zkoušce se nesmí žadatel dopustit žádné hrubé chyby, například nezastavit na příkaz značky „Stop", nedání přednosti zprava nebo vjet do zákazu vjezdu.

 Zkouška z ovládání a údržby vozidla pouze u skupiny C, C+E. Zahrnuje zkoušku z ovládání a údržby vozidla, skládá se ústně ze znalostí údržby některých částí vozidla. Žadatel odpovídá na 3 otázky.

 KONDIČNÍ JÍZDY

Kondiční jízdy jsou určeny pro držitele řidičského oprávnění, kteří si nejsou jisti, zdali sami zvládnou bezpečně vyhodnotit konkrétní dopravní situaci a chtějí tak získat potřebnou sebedůvěru.

Ať již vlastníte řidičský průkaz pár dní nebo jste naopak delší dobu neřídili, využijte náš tým zkušených instruktorů, kteří Vám rádi pomohou zvládnout vše od základu.

Kondiční jízdy Vám pomohou zopakovat si pravidla silničního provozu, naučit se dobře vyhodnotit konkrétní dopravní situaci získat více sebedůvěry. Můžete si stanovit trasu kondiční jízdy, typ výcvikového vozidla, nebo počet hodin výcviku.

 NABÍZÍME TAKÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ

Řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří řídí firemní nebo soukromé motorové vozidlo pro firemní účely. Ze zákona má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům školení o dopravních, právních a ostatních předpisech k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se například o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě (služební nebo soukromé) ale také i o zaměstnance, který při výkonu pracovní činnosti řídí vozidlo v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Školení řidičů referentů se provádí v učebních prostorech autoškoly, popřípadě přímo v sídle firmy, pro kterou je školení prováděno .

 Učitelé naší autoškoly Vás formou individuálního výcviku nebo kurzu připraví během dvou až tří měsíců ke zkouškám na příslušnou kategorii řidičského průkazu v čase, který bude vyhovovat právě Vám.

 K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme výukový set AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!

Výuka v naší autoškole probíhá podle kvalitních a vysoce efektivních výukových materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. V závěru učebnice pak jistě využijete i tzv. ostré testy, včetně tabulek pro zápis vašich odpovědí a vyhodnocovacích tabulek (šablon) pro kontrolu úspěšnosti.

Výukový CD ROM obsahující stovky názorných obrázků, animace a videa používáme při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu.

 VOZOVÝ PARK:

 Praktická výuka skupiny  B je prováděna na 3D trenažérech typ AT - 208 VRT.

 Praktická výuka skupiny  B je prováděna na vozidlech  Dacia Lodgy,Dacia Duster, Škoda Fabia

 Praktická výuka skupiny  B+E, B96 je prováděna na vozidle Renault Trafic + vlek Agados( skříňový)  

 Praktická výuka skupiny  C  je prováděna na vozidlech Volvo FM 1262 R, Volvo FL 42, Volvo FH 62

 Praktická výuka skupiny  C+E  je prováděna na vozidlech Volvo FH 62 R+nákl.vlek PANAV(tandem)

 Praktická výuka skupiny  T  je prováděna na vozidlech Zetor Proxima 80, Z 7211+traktorový přívěs PS 2