Aktuality ECDL

Změna pravidel pro vydávání certifikátů ECDL a ECDL Start a získání akreditace

Zájemce o certifikát ECDL Start, který dokládá digitální gramotnost svého držitele, musí úspěšně složit zkoušky ze čtyř z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru:

Zájemce o certifikát ECDL, který dokládá digitální kvalifikaci svého držitele, musí úspěšně složit zkoušky ze sedmi z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přičemž 4 moduly musí být z nabídky světle modrých a 3 z tmavě modrých modulů:


Pro minimální rozsah akreditace testovacího střediska a testerů je možné získat akreditaci už pro jeden vybraný modul z libovolného programu ECDL.


Koncept ECDL (ICDL) získal světový punc kvality!

Americká společnost ISTE (International Society for Technology in Education) udělila konceptu ECDL (ICDL) prestižní ocenění „Seal of Alignment for Readiness, Student Standards 2017 - 2019”.

Skutečnost, že současný program ECDL (ICDL) pokrývá všechny oblasti ISTE standardů a rovněž vzdělávacího rámce DigComp je zárukou, že mezinárodní vzdělávací a certifikační program ECDL (ICDL) nabízí zcela komplexní řešení pedagogům a vzdělávacím organizacím, které hledají pro své žáky a studenty nejen skutečně standardizovaný vzdělávací systém, ale také mezinárodně ověřenou certifikaci digitálních znalostí a dovedností.