Nové moduly pro program ECDL Core

Stávající nabídka modulů programu ECDL Core bude v průběhu první poloviny roku 2017 doplněna o zcela nové atraktivní moduly - M15 … Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Managing Online Information), M16 … Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education), M17 … Základy informatického myšlení a programování (Computing) a M18 … Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing).

Bližší informace o zaměření modulů na stránce s ECDL Sylaby.

Moduly programu ECDL testované na SŠTŘ Nový Bydžov

Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do sedmi základních testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické. Po úspěšném absolvování testů z libovolných 4 modulů může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start, ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze všech 7 následujících modulů:

Modul 2 - Používání počítače a správa souborů

SYLABUS 

- vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem.

Uchazeč by měl být schopen…

 • Využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností a použití funkcí programové nápovědy.
 • Efektivně ovládat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí.
 • Znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení.
 • Používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům.
 • Prokázat schopnost používat programové nástroje pro jednoduché úpravy textu a nástroje pro tisk dostupné v rámci operačního systému.

Modul 3 - Zpracování textu

SYLABUS 

- vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.

Uchazeč by měl být schopen…

 • Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého typu.
 • Využívat vestavěných možností textového editoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
 • Vytvářet a upravovat textové dokumenty malého rozsahu a být připraven je sdílet a poskytovat.
 • Pro zlepšení vzhledu dokumentů používat různé formátování a znát související užitečné návyky.
 • Vkládat tabulky, obrázky a kreslené objekty do dokumentů.
 • Připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci.
 • Přizpůsobit nastavení stránky dokumentu a před závěrečným tiskem dokumentů prověřit správnost pravopisu.

Modul 4 - Tabulkový procesor

SYLABUS 

- vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor.

Uchazeč by měl být schopen…

 • Pracovat s tabulkami a ukládat je v souborech různých typů.
 • Využívat vestavěných možností tabulkového procesoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
 • Zadávat data do buněk a používat užitečné návyky pro vytváření tabulek. Vybírat, řadit a kopírovat, přesouvat a mazat data.
 • Upravovat řádky a sloupce v tabulce. Kopírovat, přesouvat, odstraňovat a vhodně přejmenovávat listy s tabulkami.
 • Vytvářet matematické a logické vzorce využívající standardní funkce tabulkového procesoru. Používat užitečné návyky pro vytváření vzorců a rozpoznávat chyby ve vzorcích.
 • Formátovat čísla a textový obsah tabulek.
 • Vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací.
 • Přizpůsobit nastavení listu s tabulkou a prověřit a opravit obsah listu před závěrečným tiskem.

Modul 5 - Použití databází

SYLABUS 

- vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat.

Uchazeč by měl být schopen…

 • Pochopit, co je databáze, jaká je struktura databáze a jak se s ní pracuje.
 • Vytvořit jednoduchou databázi a prohlížet obsah databáze v různých režimech zobrazení.
 • Vytvořit tabulku, definovat a upravovat pole tabulky a jejich vlastnosti, zadávat a měnit data v tabulce.
 • Řadit a filtrovat data tabulky a formuláře, vytvářet, upravovat a spouštět databázové dotazy za účelem získání požadovaných informací z databáze.
 • Pochopit, co je formulář a vytvářet formuláře pro zadávání, úpravy a odstraňování záznamů a dat v záznamech.
 • Vytvářet běžné sestavy a upravovat výstupy pro další distribuci.

Modul 6 - Prezentace

SYLABUS 

- vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace.

Uchazeč by měl být schopen…

 • Pracovat s prezentacemi a ukládat je v souborových formátech různého typu.
 • Využívat vestavěných možností aplikací pro prezentace pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
 • Pochopit odlišná zobrazení prezentace, volit různá rozvržení snímků a jejich vzhled.
 • Vkládat, upravovat a formátovat text v prezentacích, znát užitečné návyky pro pojmenovávání snímků.
 • Vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací.
 • Vkládat a upravovat obrázky, kliparty, symboly a kreslené objekty.
 • V prezentacích používat animace a přechodové efekty a ověřovat správnost obsahu prezentace před závěrečným tiskem nebo vlastní prezentací.

Modul 7 - Práce s Internetem a komunikace

SYLABUS 

- je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč.

Uchazeč by měl být schopen…

 • Pochopit, co je Internet a znát běžné výrazy související s Internetem. Uvědomovat si některá bezpečnostní hlediska při používání Internetu.
 • Řešit každodenní úkoly spojené s vyhledáváním na Internetu včetně změn nastavení internetového prohlížeče.
 • Hledat informace na Internetu, vyplňovat a odesílat internetové formuláře.
 • Ukládat internetové stránky a stahovat soubory z Internetu. Kopírovat obsah internetových stránek do dokumentů.

- druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.

Uchazeč by měl být schopen…

 • Pochopit, co je elektronická pošta a znát některé výhody a nevýhody jejího používání. Uvědomovat si, že existují další možnosti komunikace.
 • Uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při používání elektronické pošty na Internetu.
 • Vytvářet a posílat zprávy elektronické pošty a kontrolovat jejich pravopis. Odpovídat na zprávy elektronické pošty a přeposílat je dále, pracovat s přílohami            a tisknout zprávy.
 • Uvědomovat si možnosti zlepšení efektivity práce při používání aplikací pro komunikaci elektronickou poštou. Spravovat a třídit zprávy elektronické pošty.

 

Modul 12 - Bezpečné používání informačních technologií 

SYLABUS 

Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.

Uchazeč by měl být schopen…

 • Pochopit základní pojmy týkající se důležitosti zabezpečení informací a dat, fyzické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a krádeží identity.
 • Zabezpečit počítač, datová média nebo počítačovou sít před účinky škodlivých programů a před neoprávněným přístupem.
 • Znát druhy počítačových sítí, druhy připojení k těmto sítím a základní problematiku sítí, zejména firewallů.
 • Bezpečně se pohybovat a komunikovat na síti Internet.
 • Chápat bezpečnostní rizika týkající se zejména komunikace prostřednictvím elektronické pošty a komunikace na síti v reálném čase.
 • Správně a bezpečně zálohovat data, obnovovat data ze zálohy, bezpečně odstraňovat data a mazat datová média.