NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC NA SŠTŘ NOVÝ BYDŽOV

SŠTŘ Nový Bydžov příjme od školního roku 2018/2019:

Bližší podrobnosti podá management školy:                                                                                                                                                                                                                          

Mgr. Vladimír Blažej tel.: 604 251 209, email: sstrnb.blazej@seznam.cz (ředitel školy)                                                        

Ing. Petra Šádková, tel.: 604 251 158, email: sstrnb.sadkova@seznam.cz (zástupce ředitele pro ekonomický úsek)