ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA ŠKOLE SŠTŘ NB

KONTAKTNÍ OSOBY: (RED_IZO školy: 600011763)    

Ředitel školyMgr. Vladimír BlažejEmail: sstrnb.blazej@seznam.czTelefon: 495 490 328Mobil: 604 251 209
První zástupce školyIng. Karel Průcha
Email: sstrnb.kprucha@seznam.cz
Telefon: 495 483 421-23Mobil: 601 091 020 
Zástupce pro teoretické vyučování Nový Bydžov, Hlušice
Mgr. Petr Motyčka
Email: sstrnb.motycka@seznam.cz
Telefon: 495 490 328
Mobil: 725 399 157

Dotazy pro uchazeče o studium:Charakteristika školy

Hlavním cílem školy je příprava žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou připravujících pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby, potravinářství a služeb pro specifické podmínky regionálního trhu práce, podnikatelské sféry venkova, menších obcí a měst. 

   Škola si klade za cíl profilovat se nadále jako regionální školské zařízení vyučující obory středního vzdělání v oblasti dopravy, opravárenství, autoopravárenství a strojírenství, dále specifický program zemědělského oboru středního vzdělání, dále pak programem přípravy žáků pro výrobní a obchodní subjekty v řeznicko-uzenářské a cukrářské výrobě a programem v oblasti gastronomie a služeb. 

  Škola vyvíjí doplňkovou činnost v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, hostinské činnosti, výuky řízení motorových vozidel, osobní a nákladní dopravy, vzdělávání řidičů, v servisní, vzdělávací a obchodní činnosti a v oblasti služeb. Škola plní významnou funkci z hlediska integrace své činnosti do kontextu života v regionu i z hlediska zaměstnanosti a spolupracuje s řadou výrobních a obchodních podnikatelských subjektů v rámci výchovy a výuky žáků. 

  Celý areál školy se nachází v Novém Bydžově v pěti objektech, v objektu praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou a v komplexním areálu v Hlušicích.